آکاردیون ها و تب ها

فرم ثبت نام را در وب سایت ما پر کنید و به مرحله بعدی بروید.

فرم ثبت نام را در وب سایت ما پر کنید و به مرحله بعدی بروید.

فرم ثبت نام را در وب سایت ما پر کنید و به مرحله بعدی بروید.

فرم ثبت نام را در وب سایت ما پر کنید و به مرحله بعدی بروید.

این کارگاه به بهترین شکل ممکن برای آگاهان و رهبران محصول از شرکت های محصولات تکنولوژیکی که می خواهند با استفاده از روش یاد بگیرند، بهتر عمل می کنند. این که آیا شما یک مدیر محصول / مالک، پژوهشگر، مارکیت، سرپرست نوآوری، توسعه دهنده وب، طراح UX / UI یا مدیر هنری خلاق / هنری هستید، در حال حاضر آماده هستیم که در هنگام طراحی یک صندلی در جدول داشته باشید محصولات و خدمات مشتریان شما واقعا نیاز دارند.

دو بار در سال، یک گروه از افراد جالب و تاثیر گذار برای تجربه طولانی مدت جمع آوری می کنند – که شرکت کنندگان آن را به عنوان “آب نهایی مغز” و “سفر به آینده در شرکت” توصیف کرده اند.

این کارگاه به بهترین شکل ممکن برای آگاهان و رهبران محصول از شرکت های محصولات تکنولوژیکی که می خواهند با استفاده از روش یاد بگیرند، بهتر عمل می کنند. این که آیا شما یک مدیر محصول / مالک، پژوهشگر، مارکیت، سرپرست نوآوری، توسعه دهنده وب، طراح UX / UI یا مدیر هنری خلاق / هنری هستید، در حال حاضر آماده هستیم که در هنگام طراحی یک صندلی در جدول داشته باشید محصولات و خدمات مشتریان شما واقعا نیاز دارند.

دو بار در سال، یک گروه از افراد جالب و تاثیر گذار برای تجربه طولانی مدت جمع آوری می کنند – که شرکت کنندگان آن را به عنوان “آب نهایی مغز” و “سفر به آینده در شرکت” توصیف کرده اند.

این کارگاه به بهترین شکل ممکن برای آگاهان و رهبران محصول از شرکت های محصولات تکنولوژیکی که می خواهند با استفاده از روش یاد بگیرند، بهتر عمل می کنند. این که آیا شما یک مدیر محصول / مالک، پژوهشگر، مارکیت، سرپرست نوآوری، توسعه دهنده وب، طراح UX / UI یا مدیر هنری خلاق / هنری هستید، در حال حاضر آماده هستیم که در هنگام طراحی یک صندلی در جدول داشته باشید محصولات و خدمات مشتریان شما واقعا نیاز دارند.

دو بار در سال، یک گروه از افراد جالب و تاثیر گذار برای تجربه طولانی مدت جمع آوری می کنند – که شرکت کنندگان آن را به عنوان “آب نهایی مغز” و “سفر به آینده در شرکت” توصیف کرده اند.

جعبه های آیکون

سخنرانان پیشرفته

۹ حرف الهام بخش را بشنوید، بهترین افراد سخنران را در اروپا ملاقات کنید، و بعد از این رویداد جشن بگیرید!

کارگاه های تخصصی

۹ حرف الهام بخش را بشنوید، بهترین افراد سخنران را در اروپا ملاقات کنید، و بعد از این رویداد جشن بگیرید!

چای و قهوه نامحدود

۹ حرف الهام بخش را بشنوید، بهترین افراد سخنران را در اروپا ملاقات کنید، و بعد از این رویداد جشن بگیرید!

۵ ساعته انجمن

۹ حرف الهام بخش را بشنوید، بهترین افراد سخنران را در اروپا ملاقات کنید، و بعد از این رویداد جشن بگیرید!

کارگاه های تخصصی

۹ حرف الهام بخش را بشنوید، بهترین افراد سخنران را در اروپا ملاقات کنید، و بعد از این رویداد جشن بگیرید!

چای و قهوه نامحدود

۹ حرف الهام بخش را بشنوید، بهترین افراد سخنران را در اروپا ملاقات کنید، و بعد از این رویداد جشن بگیرید!

۵ ساعته انجمن

۹ حرف الهام بخش را بشنوید، بهترین افراد سخنران را در اروپا ملاقات کنید، و بعد از این رویداد جشن بگیرید!

کارگاه های تخصصی

مهارت های خود را به یک ابزار کاری محصول خود اضافه کنید با یکی از کارگاه های تخصصی ما.

چای و قهوه نامحدود

صبحانه، ناهار، تنقلات و قهوه نامحدود همه بخشی از قیمت بلیط - گزینه های گنجانده شده است!

نوار های پیشرفت

بازاریابی
۷۰%
مدیریت
۹۵%
رسانه های اجتماعی
۵۵%
طراحی
۷۵%
بازاریابی
۷۰%
مدیریت
۹۵%
رسانه های اجتماعی
۵۵%
طراحی
۷۵%

شمارنده ها

۲۱
سخنرانان ماهر
۸۸۰
شرکت کنندگان
۱۵
زمان استراحت
۲۱
سخنرانان ماهر

جعبه فلیپ

کنفرانس
گروهی از افراد تاثیرگذار برای تجربه طولانی مدت جمع می کنند - که شرکت کنندگان آن را "سفر به آینده" توصیف کرده اند.
کارگاه ها
دسترسی به کنفرانس و کارگاه انتخابی شما. برای ایده هایی که از بهترین سخنرانان به طور انحصاری در نمایشگاه جنسیس نمایش داده می شود، به اهداف خود برسید.
زمان استراحت
سخت است چیزهای یاد شده را در معده خالی بدانیم. صبحانه، ناهار، تنقلات و چای و قهوه نامحدود همه بخشی از قیمت بلیط هستند.

شمارش معکوس

جداول قیمت گذاری

تومان
۹۹
[استاندارد]

۱ روز

 • دسترسی به برنامه موبایل
 • دسترسی به +۱۰۰۰ بحث
 • دسترسی به طبقه نمایشگاه
 • دسترسی به پایگاه داده افراد
 • پشتیبانی ایمیلی
تومان
۱۹۹
[کسب و کار]

۱ روز

 • دسترسی به برنامه موبایل
 • دسترسی به +۱۰۰۰ بحث
 • دسترسی به طبقه نمایشگاه
 • دسترسی به پایگاه داده افراد
 • پشتیبانی ایمیلی
تومان
۲۹۹
[حرفه ای]

۲ روز

 • دسترسی به برنامه موبایل
 • دسترسی به +۱۰۰۰ بحث
 • دسترسی به طبقه نمایشگاه
 • دسترسی به پایگاه داده افراد
 • پشتیبانی ایمیلی
تومان
۳۹۹
[فوق العاده]

۲ روز

 • دسترسی به برنامه موبایل
 • دسترسی به +۱۰۰۰ بحث
 • دسترسی به طبقه نمایشگاه
 • دسترسی به پایگاه داده افراد
 • پشتیبانی ایمیلی

از زبان مشتریان

شرکای ما

جدا کننده ها

جعبه های پیام

جعبه اطلاعات

ما این کار را از طریق همکاری میان استراتژیست ها انجام می دهیم

جعبه هشدار

ما این کار را از طریق همکاری میان استراتژیست ها انجام می دهیم

جعبه تایید

ما این کار را از طریق همکاری میان استراتژیست ها انجام می دهیم

جعبه خطا

ما این کار را از طریق همکاری میان استراتژیست ها انجام می دهیم