تفاهم در خانوادهمشاوره خانواده
[ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ توسط admin 0 نظرات ]

مردها از راه چشم و زنها از راه گوش عاشق می شوند

پیدایش نمایشگاه بیش از ۵۰۰۰ کارشناس فنی را در یک مکان و حدود ۱۱۰۰۰ مهندس جمع آوری خواهد کرد. اگر اولین بار هستید که در نمایشگاه هستید، این پست باید به شما در مورد سفرتان کمک کند.